trifenilmetil

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Trifenilmetil je stabilan slobodni radikal i prvi radikal opisan u organskoj kemiji . Trifenilmetil se može dobiti homolitičkom razgradnjom trifenilmetil klorida 1 ( slika 1 ) s metalima, na primjer, srebrom ili cinkom , u benzenu ili dietil eteru . Radikal 2 je u kemijskoj ravnoteži s dimerom 3 . U benzenu je koncentracija radikala 2% [1] .

Slika 1. Radikal trifenilmetil

Otopine koje sadrže radikale imaju žutu boju, koja s porastom temperature postaje sve zasićenija, budući da se ravnoteža pomiče prema stvaranju radikala prema Le Chatelierovom principu . Naprotiv, kada se otopina ohladi, boja postaje manje zasićena.

Kada je izložen zraku, radikal se brzo oksidira u peroksid ( slika 2 ) i otopina postaje bezbojna. Na sličan način, radikal reagira s jodom da nastane trifenilmetil jodid.

Slika 2. Oksidacija trifenilmetila

Radikal je otkrio M. Gomberg 1900. [2] [3] [4] . Pokušao je dobiti heksafeniletan iz trifenilmetil klorida i cinka u benzenu Würzovom reakcijom i, na temelju ponašanja proizvoda u odnosu na jod i kisik , otkrio da je mnogo reaktivniji od očekivanog.

Ispravna kinoidna struktura dimera predložena je već 1904. godine, ali ubrzo je znanstvena zajednica napustila ovu strukturu u korist strukture 4 (slika 1) [5] . Tek 1968. godine ispravnu strukturu ponovno su otkrili istraživači sa Slobodnog sveučilišta u Amsterdamu , koji su objavili podatke protonske NMR spektroskopije [6] . Gledajući retrospektivno, takva supstituirana molekula etana općenito je nevjerojatna, budući da je previše sterički napregnuta.

Zanimljivosti

  • Gomberg je svoj članak 1900. završio rečenicom "Ovaj će se posao nastaviti i želio bih zadržati ovaj smjer za sebe." Svoj članak iz 1901. završio je riječima "Namjeravam proširiti ovo istraživanje na druge kisikove spojeve i derivate koji sadrže dušik, te vas molim da mi prepustite ovo područje za daljnji rad." Doista, kemičari iz devetnaestog stoljeća nisu se miješali u istraživanja svojih kolega; na svoj užas, Gomberg je otkrio da to nije istina za dvadeseto stoljeće.

Linkovi

Bilješke (uredi)

  1. Advanced Organic Chemistry J. March, John Wiley & Sons ISBN 0-471-88841-9
  2. M. Gomberg . Primjer trovalentnog ugljika: trifenilmetil (eng.) // J. Am. Chem. Soc. (engleski) : časopis. - 1900. - Vol. 22 , br. 11 . - Str . 757-771 . - doi : 10.1021 / ja02049a006 .
  3. M. Gomberg . On trivalent carbon (eng.) // J. Am. Chem. Soc. (engleski) : časopis. - 1901. - Vol. 23 , br. 7 . - Str . 496-502 . - doi : 10.1021 / ja02033a015 . (Napomena: radikal se također naziva kadikul )
  4. M. Gomberg . On trivalent carbon (eng.) // J. Am. Chem. Soc. (engleski) : časopis. - 1902. - Vol. 24 , br. 7 . - Str . 597-628 . - doi : 10.1021 / ja02021a001 .
  5. JM McBride. Zagonetka heksafeniletana (eng.) // Tetrahedron (eng.) : časopis. - 1974. - Vol. 30 , br. 14 . - Str . 2009-2022 . - doi : 10.1016 / S0040-4020 (01) 97332-6 .
  6. H. Lankamp, ​​W. Th. Nauta i C. MacLean. Novo tumačenje ravnoteže monomer-dimer trifenilmetil- i alkilsupstituiranih-difenil metil-radikala u otopini ( eng.) // Tetrahedron Letters (Eng.) : časopis. - 1968. - Vol. 9 , br. 2 . - Str . 249-254 . - doi : 10.1016 / S0040-4039 (00) 75598-5 .