Radio

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Razne radio antene na Sandia Peaku blizu Albuquerquea , Novi Meksiko, SAD. Antene za odašiljanje često se postavljaju na visoke tornjeve ili planinske vrhove radi maksimalnog dometa prijenosa

Radio ( lat. Radiare, radio - emitirati, zračiti, zračiti u svim smjerovima; radius - zraka) - metoda slanja poruka na daljinu pomoću radio valova, kao i znanost i tehnologija povezana s proučavanjem fizičkih pojava koje su u osnovi ovog procesa te s njegovom uporabom za komunikaciju, emitiranje zvuka, prijenos slike, signalizaciju, nadzor i kontrolu, otkrivanje raznih objekata i određivanje njihova položaja te u druge svrhe [1] .

Pojam "radio" prvi je u opticaj uveo engleski fizičar i kemičar William Crookes oko 1873. [2] [* 1] , odnosno oko 20 godina prije prvih praktičnih eksperimenata bežične telegrafske komunikacije pomoću elektromagnetskih valova i 30 godina prije pojava međunarodnih preporuka za korištenje ovog pojma u ovom području znanosti i tehnologije.

Prostorija za radiodifuznu opremu, 1927

Princip rada

Zvučne informacije se pretvaraju mikrofonom u električni signal koji modulira radio valove koje generira odašiljač . Prijemnik prima radio valove, obnavlja signal osnovnog pojasa i pretvara ga natrag u oblik prilagođen ljudima pomoću zvučnika
Usporedba amplitudno moduliranih (AM) i frekvencijskih (FM) radio valova

Visokofrekventni signal određene frekvencije ( noseći signal , "noseća frekvencija") generira se na odašiljačkoj strani (u radio odašiljaču ). Na njega se superponira informacijski signal koji treba prenijeti (zvuk, slika itd.) - frekvencija nosača modulira se informacijskim signalom. Modulirani signal emitira odašiljačka antena u svemir, u obliku radio valova .

Na prijemnoj strani, radio valovi induciraju modulirani signal u prijemnoj anteni, odakle ulazi u radio prijemnik . Ovdje filtarski sustav izdvaja iz skupa struja induciranih u anteni iz različitih radio odašiljača i iz drugih izvora radio valova signal s određenom nosećom frekvencijom, a detektor vraća modulirajući informacijski (korisni) signal iz njega. Primljeni signal može se neznatno razlikovati od onog koji odašilje radio odašiljač, zbog utjecaja različitih smetnji .

U početku se radio valovi nisu koristili za prijenos zvuka. Prva osoba koja je pogodila modulirati radio signal audio signalom bio je kanadski izumitelj Reginald Fessenden , koji je uključio ugljični mikrofon u prekid žice antene odašiljača iskri. Na taj je način 23. prosinca 1900. Fessenden izveo prijenos audio signala na udaljenosti od 1 milje.

Iako je zvuk bio jako izobličen i neprikladan za praktičnu upotrebu, ovaj eksperiment je pokazao da tehnička poboljšanja mogu poboljšati prijenos audio signala. U daljnjim eksperimentima, Fessenden je kao izvor radio signala koristio Ernst Alexandersonov alternator ( alternator ) s frekvencijom od oko 50 kHz. Koristeći prethodno izgrađenu antenu visine 128 m u Brant Rocku (malo naselje na obali Atlantika južno od Bostona u Massachusettsu), 24. prosinca 1906. izveo je prvi emitirani audio signal na svijetu [3] .

Frekvencijski pojasevi

Frekvencijski spektar amplitudno moduliranog radio signala sastoji se od frekvencije nositelja ( C ) i bočnih pojaseva ( SB ) iznad i ispod nositelja, koji nose informaciju modulirajućeg signala.

Antene za emitiranje:

srednjevalna radio stanica;
VHF radio stanice;
UHF televizijski odašiljač
VHF FM odašiljač radio stanice KWNR [en] , Las Vegas , snage 35 kW
Moderni mobitel s internom antenom (lijevo) . Mobilni toranj s antenama tri različite mreže (desno)
Brodska VHF radio stanica za komunikaciju kratkog dometa
 • Niske frekvencije (kilometarski valovi) - f = 30-300 kHz (λ = 1-10 km).

U praksi radija i televizije koristi se pojednostavljena klasifikacija radijskih pojaseva:

 • Superlong waves (VLW) - mirijametarski valovi;
 • Dugi valovi (LW) - kilometarski valovi;
 • Srednji valovi (SW) - hektometarski valovi;
 • Kratki valovi (HF) - dekametarski valovi;
 • Ultrakratki valovi (VHF) su valovi kraći od 10 m duljine.

Ovisno o rasponu , radio valovi imaju svoje karakteristike i zakone širenja:

 • DW-ove snažno apsorbira ionosfera ; zemaljski valovi, koji se šire oko Zemlje, od najveće su važnosti. Njihov intenzitet, s udaljenosti od odašiljača, relativno brzo opada;
 • SW snažno apsorbira ionosfera tijekom dana, a područje djelovanja određeno je površinskim valom; navečer - dobro se reflektiraju od ionosfere, a područje djelovanja određuje reflektirani val;
 • HF se širi na velike udaljenosti isključivo refleksijom od ionosfere, stoga oko odašiljača postoji tzv. zona radio tišine čija širina ovisi o karakteristikama odašiljačke antene. Tijekom dana bolje se šire kraći valovi (s većom frekvencijom); noću - duže (niskofrekventno). U povoljnim uvjetima, kratki valovi mogu se širiti na velike udaljenosti pri maloj snazi ​​odašiljača;
 • VHF metarski i decimetarski pojasevi šire se pravocrtno i u pravilu se ne reflektiraju od ionosfere; međutim, pod određenim uvjetima, mogu se savijati oko globusa zbog razlike u gustoći zraka u različitim slojevima atmosfere. Lako se savijaju oko prepreka i imaju veliku prodornu moć;
 • Mikrovalne pećnice se ne savijaju oko prepreka, šire se unutar vidnog polja. Koristi se u " Wi-Fi ", mobilnoj mreži itd.;
 • EHF se ne savija oko prepreka, odbija se od većine prepreka i širi se unutar vidnog polja. Koristi se za satelitske komunikacije;
 • Hipervisoke frekvencije se ne savijaju oko prepreka, reflektiraju se poput svjetlosti i šire se unutar vidnog polja. Ograničena upotreba.

Širenje radio valova

Radio valovi se šire u vakuumu iu atmosferi, zemljina krutina i voda su im neprozirne. Međutim, zbog učinaka difrakcije i refleksije moguća je komunikacija između točaka na zemljinoj površini koje nemaju vidnu liniju, posebice onih koje se nalaze na velikoj udaljenosti.

Širenje radio valova od izvora do prijemnika može se odvijati na više načina u isto vrijeme – to se širenje naziva višesmjernim . Zbog multipath i promjena u parametrima okoline nastaje fading ( engl. Fading) - promjena razine primljenog signala tijekom vremena. Kod multipath, promjena razine signala nastaje zbog smetnji , odnosno na mjestu prijema, elektromagnetsko polje je "zbroj" radio valova u rasponu, pomaknut u vremenu.

Primjena

Emitiranje

Termin "radio emitiranje" uveo je I. G. Freiman [4] i počeo se široko koristiti u Sovjetskoj Rusiji od 1921. godine, kada je Radiotehničko vijeće Narodnog komesarijata pošta i telegrafa usvojilo program koji je predviđao organizaciju radiodifuzije. preko razglasa u središnjim gradovima, u 280 pokrajinskih i županijskih središta. Stalni radijski prijenosi uz pomoć vanjskog zvučnika organizirani su u lipnju 1921. u Moskvi, a 2. kolovoza počeo je s radom prvi radijski centar u Ljubercu kod Moskve [5] .

Engleski izraz "broadcasting" skovao je Charles Herold, osnivač i profesor College of Wireless Telegraphy and Technology u San Joseu. Izgradio je odašiljač iskri (kada?), preko kojeg je počeo emitirati govorne i glazbene programe, koje su primali uglavnom bivši i sadašnji studenti. Herold je rođen i odrastao u poljoprivrednom okruženju, gdje je sijanje sjemena u polju u širenju zvanom «emitovanje» - široko rasprostranjeno. Antena odašiljača imala je kružni uzorak zračenja, odnosno zračila je radio valove u svim smjerovima, a po analogiji s poljoprivrednom definicijom, Herold je svoje emitiranje počeo tako nazivati.

Civilne radio komunikacije

Odlukama Državnog komiteta za radiofrekvencije Rusije (Državne komisije za radiofrekvencije), za civilne komunikacije fizičkih i pravnih osoba, na teritoriju Ruske Federacije dodjeljuju se 3 grupe frekvencija:
 • 27 MHz ( C-Bi , Citizen's Band, civilni pojas) - s dopuštenom izlaznom snagom odašiljača do 10 W. Automobilski radio u rasponu od 27 MHz naširoko se koristi za organiziranje radio komunikacija u taksi službama, za komunikaciju vozača kamiona;
 • 433 MHz ( LPD , "Uređaj male snage") - dodijeljeno je 69 kanala, za voki-tokije s izlaznom snagom odašiljača ne većom od 0,01 W ;
 • 446 MHz ( PMR , "Personal Mobile Radio") - dodijeljeno je 8 kanala, za voki-tokije s izlaznom snagom odašiljača ne većom od 0,5 W.

Radio-amater

Amaterska kratkovalna radio stanica . Ispod je primopredajnik ( primopredajnik ), na njemu je odgovarajući uređaj sa SWR mjeračem

Radioamaterska komunikacija je višestruki tehnički hobi , izražen u provođenju radio komunikacija u radiofrekvencijskim rasponima koji su namijenjeni za tu svrhu. Ovaj hobi može biti usmjeren prema jednoj ili drugoj komponenti; na primjer:

 • Projektiranje i izrada amaterske odašiljačke i prijamne opreme i antena ;
 • Sudjelovanje u raznim radijskim komunikacijskim natjecanjima ( radijski sport);
 • Prikupljanje potvrda o prijemu poslanih kao potvrdu o obavljenoj radiokomunikaciji i/ili izdanih diploma za obavljanje određenih komunikacija;
 • Tražiti i provoditi radiokomunikacije s radioamaterskim postajama koje djeluju iz udaljenih mjesta ili s mjesta gdje su amaterske radio postaje ( DXing ) iznimno rijetke;
 • Rad s nekim specifičnim vrstama zračenja ( telegrafija , telefonija s jednostranom ili frekvencijskom modulacijom , digitalne vrste komunikacija );
 • Komunikacija na VHF pomoću refleksije radio valova s ​​Mjeseca ( EME ), iz zona polarne svjetlosti ("Aurora"), iz meteorskih kiša , s retransmisijom putem radio-amaterskih satelita ;
 • Rad odašiljača male snage ( QRP ), na najjednostavnijoj opremi;
 • Sudjelovanje u radijskim ekspedicijama - odlazak u eter s udaljenih i nepristupačnih mjesta i područja planeta, gdje nema aktivnih radioamatera.

U računalnim mrežama AMPRNet vezu osiguravaju amaterske radio stanice.

Povijest i izum radija

N. Tesla demonstrira bežični prijenos električne energije, 1891

William Crookes , iako nije provodio eksperimente o tehnici prijenosa i primanja elektromagnetskih valova, bio je pisac znanstvene fantastike koji je dopustio "beskontaktnu biološku komunikaciju između glava ljudi" i objavljivao svoje članke u časopisima. Godine 1892., u svom članku "Some Possibilities for the Uses of Electricity" u engleskom općem časopisu, opisujući imaginarni odašiljač i prijemnik, opširno je koristio izraz "radio". Njegovi drugi izrazi deklarirani u tekstu, kao što su "generacija", "domet", "osjetljivost", "selektivnost" i drugi, kasnije su postali uobičajeni [2] .

Prvi patent za bežični prijenos električnog signala primio je 1872. godine američki istraživač i stomatolog po zanimanju Malon Loomis , koji je 1866. godine proglasio izum bežične komunikacijske metode. U Sjedinjenim Državama izumiteljem bežične komunikacije smatraju se David Hughes (1878.), kao i Thomas Edison (1876.) i Nikola Tesla (patent za prijenosni uređaj s rezonancijskim transformatorom 1891. [6] ). U Njemačkoj - Heinrich Hertz (1888.); u Francuskoj - Edouard Branly (1890.); u nizu balkanskih zemalja - Nikoli Tesli (1891.); u Brazilu - Landel de Moore (1893-1894); u Engleskoj - Oliver Joseph Lodge (1894.); u Indiji - Jagadisha Chandru Bose (1894-1895); u Rusiji - A.S. Popov (1895) i Yakov Narkevich-Iodko (1890).

Prijemnik Marconi, 1896

U zapadnim zemljama talijanski inženjer Guglielmo Marconi (1895-1896) [7] [8] [9] smatra se tvorcem prvog uspješnog sustava bežičnog prijenosa telegrafskog signala.

Prijemnik A.S. Popov, 1901

U SSSR-u i bivšim sovjetskim republikama AS Popov se smatra jednim od izumitelja bežičnog telegrafa [8] [10] . U eksperimentima provedenim u kabinetu fizike, a potom iu vrtu Rudarske časničke klase, Popovov uređaj je detektirao emisiju elektromagnetskih valova na udaljenosti do 60 m od odašiljača. Na sastanku Ruskog fizikalno-kemijskog društva u Sankt Peterburgu 25. travnja (7. svibnja) 1895. Popov je demonstrirao, kako je navedeno u zapisniku sastanka, "uređaj dizajniran da pokazuje brze fluktuacije atmosferskog elektriciteta" [11] . U SSSR-u se od 1945. godine 7. svibnja slavi kao Dan radija .

U Francuskoj se izumitelj koherera (Branlyjeva cijev) Edouard Branly (1890.) [12] [13] dugo smatra izumiteljem bežične telegrafije.

U Indiji je bežični prijenos elektromagnetskih valova 1894. demonstrirao Jagadish Chandra Bose [14] [15] .

U Velikoj Britaniji 1894. godine Oliver Lodge, izumitelj koherera (Branlyjeva cijev s tresačom), prvi je demonstrirao bežični prijenos i prijem elektromagnetskih valova na udaljenosti od 40 metara. Brojni istraživači njemačkog znanstvenika Heinricha Hertza (1888.) nazivaju jednim od izumitelja metode odašiljanja i primanja elektromagnetskih valova (koji su se dugo zvali "Hertzian Waves").

Glavne faze u povijesti izuma radija , sa stajališta razvoja teorije i prakse radiokomunikacije, su sljedeće:

 • 1820. – Danski znanstvenik, fizičar Hans Christian Oersted pokazao je da žica sa strujom odbija magnetiziranu iglu kompasa.
 • 1829. - Američki fizičar Joseph Henry u eksperimentima s Leydenskim staklenkama otkrio je da njihova električna pražnjenja uzrokuju magnetizaciju na udaljenosti metalnih igala.
 • 1831. - Engleski fizikalni kemičar Michael Faraday otkrio je fenomen elektromagnetske indukcije .
 • 1837. - Njemački fizičar i astronom Karl August von Steinheil , istražujući svojstva dvožičnog telegrafskog aparata, otkrio je da može eliminirati jednu od žica i koristiti jednu žicu za telegrafsku komunikaciju. To ga je navelo na nagađanje da je moguće eliminirati obje žice - i prenijeti telegrafske signale kroz zemlju, bez žica koje povezuju stanice.
 • 1845. - Michael Faraday uveo je koncept elektromagnetskog polja .
 • 1854. - Škot James Bowman Lindsay dobio je patent za bežični telegrafski sustav iznad vode.
 • 1859. - Njemački fizičar Berend Feddersen eksperimentalno je dokazao da pražnjenja Leydenskih limenki pokreću eterske oscilatorne procese.
 • 1860-1865 - Engleski fizičar James Clark Maxwell stvorio je teoriju elektromagnetskog polja .
 • 1866. - Malone Loomis tvrdi da je otkrio metodu bežične komunikacije. Komunikacija je obavljena pomoću dvije električne žice podignute s dva zmaja: jedna od njih (s prekidačem) je bila antena radio odašiljača , druga je bila antena radio prijemnika . При размыкании от земли цепи одного провода — отклонялась стрелка гальванометра в цепи другого провода.
 • 1868Малон Лумис заявил, что повторил свои эксперименты перед представителями Конгресса США, передав сигналы на расстояние 14—18 миль.
 • 1872Уильяму Генри Варду 30 апреля выдан патент США № 126356 под названием « Усовершенствования для того, чтобы собрать электричество для того, чтобы телеграфировать ». Согласно патенту — «электрический слой в атмосфере» мог нести сигналы как телеграфный провод.
 • 1872 — 30 июля Малон Лумис получил патент США 129971 « Улучшение в телеграфии » на беспроводную связь. Хотя президент Грант подписал закон о финансировании опытов Лумиса , финансирование так и не было открыто [16] . Никаких достоверных данных о характере экспериментов Лумиса , равно как и чертежей его аппаратов, не сохранилось. Американский патент также не содержит детального описания устройств, использованных Лумисом.
 • 1878—1879 — английский и американский изобретатель Дэвид Хьюз при работе с индукционной катушкой продемонстрировал возможность обнаружить сигналы на расстоянии более чем несколько сотен ярдов. Он продемонстрировал своё открытие Королевскому обществу в 1880 г., однако коллеги убедили его, что речь идёт лишь об индукции [17] [18] ;
 • 1879 — в конце октября 1879 г. Дэвид Эдвард Хьюз пришёл к выводу, что из передающей схемы можно убрать индукционную катушку, поскольку установил, что любая электрическая искра обусловливает звук в телефоне. Далее — Хьюз поместил передатчик и приёмник в разные комнаты и уже не соединял приборы. К приёмнику, на расстоянии 6 футов от передатчика, был подсоединён провод — одна из первых антенн. К слову, одна из первых антенн фигурировала ещё в опытах Луиджи Гальвани (1737—1798), в которых детектором служил свежий препарат лягушки.
 • 1882 — март, профессор физики Тафтского университета (Бостон, США) Амос Долбер получил американский патент на беспроводной телеграф. Обнаружил, что можно использовать в качестве проводника землю, и что если разорвать провод между передатчиком и приёмником, то связь осуществима, хотя и с потерей качества звука. Утверждал, что добился передачи сигналов на расстояние 13 миль.
 • 1883 — ирландский профессор Джордж Фрэнсис Фицджеральд предложил использовать эфирные колебания в качестве источника максвелловских волн. Однако он не представлял, как эти волны зарегистрировать, а потому ограничился чистой теорией.
 • 1885 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон 23 мая подал патентную заявку № 166455 (утверждена 29 декабря 1891 г., патент США № 465971) на « Способ передачи электрических сигналов ». Во время Большой Снежной бури 1888 г. в США эта система передачи использовалась, чтобы послать и получить беспроводные сообщения от поездов, занесённых снегом (возможно, что это первое успешное использование беспроводной телеграфии, чтобы послать сигналы бедствия: выведенные из строя поезда смогли поддержать связь через систему телеграфа Т. А. Эдисона).
 • 1885—1892 — фермер из Кентукки, США, Натан Стабблефилд ( Nathan Stubblefield ), изобрёл устройство, которое базировалось на звуковой частотной индукции. Для передачи сигнала использовалась звуковая проводимость земли, а не радиочастота.
 • 1886—1888 — немецкий физик Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом математическим путём (опыты при различных взаимных положениях генератора и приёмника). Герц с помощью устройства, которое он назвал вибратором , осуществил успешные опыты по передаче и приёму электромагнитных сигналов на расстояние и без проводов.
 • 1890 — французский физик и инженер Эдуар Бранли изобрёл прибор для регистрации электромагнитных волн, названный им радиокондуктор (позднее — когерер ). В своих опытах Бранли использует антенны в виде отрезков проволоки. Результаты опытов Эдуара Бранли были опубликованы в « Бюллетене Международного общества электриков» и отчётах Французской Академии Наук.
 • 1890 — российский учёный Яков Оттонович Наркевич-Иодко применил для регистрации грозовых разрядов прибор, имеющий основные компоненты радиоприёмных устройств — антенну и заземление, а также телефонную трубку. Прибор позволял регистрировать электрические разряды в атмосфере на расстоянии до 100 км.
 • 1891—1892 — главный инженер британского почтового ведомства Уильям Прис ( William Preece ) успешно экспериментировал с индукционной передачей сигналов азбукой Морзе между прибрежными приёмно-передающими станциями (в том числе через Бристольский залив), разнесёнными на несколько километров (до 5 км).
 • 1891Никола Тесла ( Сент-Луис , штат Миссури , США ) в ходе лекций публично описал принципы передачи радиосигнала на большие расстояния.
 • 1892 — англичанин Уильям Крукс ( William Crookes ) впервые системно описал принципы передачи информации с помощью электромагнитных волн.
 • 1893Тесла патентует радиопередатчик и изобретает мачтовую антенну , с помощью которой в 1895 г. передаёт радиосигналы на расстояние 30 миль [19] .
 • Между 1893 и 1894Роберто Ланделл де Мора , бразильский священник и учёный, провёл эксперименты по передаче радиосигнала. Их результаты он не оглашал до 1900 г., но впоследствии получил бразильский патент.
 • 1894 — профессор Эрих Ратенау провёл под Берлином эксперименты по передаче сигналов с помощью низкочастотных электромагнитных волн.
 • 1894Гульельмо Маркони , под влиянием идей профессора Аугусто Риги , высказанных в некрологе Генриху Герцу , начинает эксперименты по радиотелеграфии (первоначально — с помощью вибратора Герца и когерера Бранли ) [20] . Однако никаких письменных свидетельств того времени, которые могли бы подтвердить опыты Маркони проводимые в 1894 году, не имеется.
 • 1894 — первая публичная демонстрация опытов по беспроводной телеграфии британским физиком Оливером Лоджем и Александром Мирхедом на лекции в театре Музея естественной истории Оксфордского университета. При демонстрации — сигнал был отправлен из лаборатории в соседнем Кларендоновском корпусе и принят прибором в театре на расстоянии 40 м. Изобретённый Лоджем «прибор для регистрации приёма электромагнитных волн» содержал радиокондуктор — «трубку Бранли » (которой Лодж дал название когерер ) со встряхивателем, источник тока и гальванометр. Для встряхивания когерера, с целью периодического восстановления его чувствительности к «волнам Герца », впоследствии использовался или звонок, или заводной пружинный механизм с молоточком-зацепом.
 • Ноябрь 1894 — публичная демонстрация опытов по беспроводной передаче сигнала в миллиметровом диапазоне сэром Джагадишем Чандра Боше в Ратуше города Калькутты . Кроме того, Боше изобрёл ртутный когерер , не требующий при работе физического встряхивания
 • 1895 — английский физик Эрнест Резерфорд опубликовал результаты своих экспериментов по детектированию радиоволн на расстоянии в три четверти мили от их источника. Для приёма радиоволн, Резерфорд дополнил резонатор Герца катушкой из тонкой проволоки с намагниченной стальной иглой внутри. Под действием радиоволновых импульсов — игла размагничивалась, что и показывал магнитометр.
 • 7 мая 1895 — на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге , Александр Степанович Попов читает лекцию « Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям », на которой, воспроизводя опыты Лоджа c электромагнитными сигналами, демонстрирует прибор, схожий в общих чертах с тем, который ранее использовался Лоджем. При этом Попов внёс в конструкцию усовершенствования. Отличительной особенностью прибора Попова был молоточек, встряхивавший когерер (трубку Бранли ), который работал не от часового механизма, как ранее, а от самого принимаемого радиоимпульса [21] . Кроме того, было введено реле , повышающее чувствительность и стабильность работы прибора. Строго говоря, прибор Попова следует называть прибором для обнаружения и регистрирования электрических колебаний с автоматическим встряхиванием когерера. В мае 1895 года прибор был приспособлен для улавливания атмосферных электромагнитных волн на метеостанции Лесного института . Название прибора « разрядоотметчик » (впоследствии, « грозоотметчик ») дал товарищ и коллега А. С. Попова по Русскому физико-химическому обществу, основатель кафедры физики Лесного института Д. А. Лачинов , который в июле 1895 года во 2-м издании своего курса «Основ метеорологии и климатологии» впервые изложил принцип действия «разрядоотметчика Попова» — это и есть первое описание прототипа [11] [22] [23] .
 • Весна 1895 г. — Маркони добивается передачи радиосигнала на несколько сотен метров [6] .
 • Сентябрь 1895Попов присоединил к приёмнику телеграфный аппарат и получил телеграфную запись принимаемых радиосигналов.
 • 2 июня 1896 г. — Маркони подаёт заявку на патент.
 • 2 сентября 1896 — Маркони первый раз публично демонстрирует своё изобретение на равнине Солсбери , передав радиограммы на расстояние 3 км [24] .
 • 1897Оливер Лодж изобрёл принцип настройки на резонансную частоту [25]
 • 1897 — французский предприниматель Эжен Дюкрете строит экспериментальный приёмник беспроволочной телеграфии по чертежам, предоставленным А. С. Поповым.
 • 24 апреля 1897Попов на заседании Русского физико-химического общества, используя вибратор Герца и приёмник собственной конструкции, передаёт на расстояние 250 м первую в России радиограмму: « Генрих Герц ».
 • 2 июля 1897Маркони получает британский патент № 12039 « Усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов в передающем аппарате ». В общих чертах приёмник Маркони воспроизводил приёмник Попова, (с некоторыми усовершенствованиями) [21] , а его передатчик — вибратор Герца с усовершенствованиями Риги . Принципиально новым было то, что приёмник был изначально подключён к телеграфному аппарату, а передатчик соединён с ключом Морзе, что и сделало возможным радиотелеграфическую связь. Маркони использовал антенны одной длины для приёмника и передатчика, что позволило резко повысить мощность передатчика; кроме того детектор Маркони был гораздо чувствительнее детектора Попова , что признавал и сам Попов. [26]
 • 6 июля 1897 — Маркони на итальянской военно-морской базе Специя передаёт фразу « Viva l'Italia » из-за линии горизонта — на расстояние 18 км. [27]
 • Ноябрь 1897 — строительство Маркони первой постоянной радиостанции на о. Уайт , соединённой с Бормотом (23 км.) [28]
 • Январь 1898 — первое практическое применение радио: Маркони передаёт (за обрывом телеграфных проводов из-за снежной бури) сообщения журналистов из Уэльса о смертельной болезни Уильяма Гладстона [20] [29] .
 • Май 1898Маркони впервые применяет систему настройки.
 • 1898Маркони открывает первый в Великобритании «завод беспроволочного телеграфа» в Челмсфорде, Англия, на котором работают 50 человек.
 • Конец 1898Эжен Дюкретэ (Париж) приступает к мелкосерийному выпуску приёмников системы Попова [30] . Согласно мемуарам Дюкретэ, чертежи устройств он получил от А. С. Попова благодаря интенсивной переписке.
 • 1898 — присуждение А. С. Попову премии Русского Технического Общества в 1898 г. « за изобретение приёмника электромагнитных колебаний и приборов для телеграфирования без проводов » [31] .
 • 3 марта 1899 — радиосвязь впервые в мире была успешно использована в морской спасательной операции: с помощью радиотелеграфа спасены команда и пассажиры потерпевшего кораблекрушение парохода «Масенс» (Mathens) [25] [28] .
 • Май 1899 — помощники Попова П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий обнаружили детекторный эффект когерера. На основании этого эффекта, Попов модернизировал свой приёмник для приёма сигналов на телефонную трубку и запатентовал как «телефонный приёмник депеш».
 • 1899 — сэр Джагдиш Чандра Боз (Калькутта) изобрёл ртутный когерер .
 • 1900 — радиосвязь была успешно использована в морской спасательной операции в России. По инструкциям Попова была построена радиостанция на острове Гогланд , возле которого находился севший на мель броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» . Радиотелеграфные сообщения на радиостанцию острова Гогланд приходили с находящейся в 25 милях передающей станции Российской Военно-Морской базы в Котке , которая телеграфной линией была связана с Адмиралтейством Санкт-Петербурга. Приборы, использовавшиеся в спасательной операции, были изготовлены в мастерских Эжена Дюкретэ . В результате обмена радиограммами — ледоколом «Ермак» были также спасены финские рыбаки с оторванной льдины в Финском заливе [32] [33] .
 • 1900Маркони получает патент № 7777 на систему настройки радио (« Oscillating Sintonic Circuit »).
 • 1900 — работы Попова отмечены Большой золотой медалью и Дипломом на международной электротехнической выставке в Париже. [19]
 • 12 декабря 1901Маркони провёл первый сеанс трансатлантической радиосвязи между Англией и Ньюфаундлендом на расстояние 3200 км (передал букву « S » азбуки Морзе). До того это считалось принципиально невозможным.
 • 1905Маркони получает патент на направленную передачу сигналов.
 • 1906Реджинальд Фессенден и Ли де Форест обнаруживают возможность амплитудной модуляции радиосигнала низкочастотным сигналом, что позволило передавать в эфире человеческую речь .
 • 1909 — присуждение Маркони и Ф. Брауну Нобелевской премии по физике « в знак признания их заслуг в развитии беспроволочной телеграфии » [34] .
 • 1924 — начало радиовещания в СССР.
 • 1933 — Эдвин Армстронг предложил использовать для радиовещания широкополосную частотную модуляцию (ЧМ), получив к этому времени четыре патента по результатам своих исследований.
 • 1946 — начало МВ ЧМ [35] радиовещания в СССР [36] .
 • 1995 — первое в мире цифровое радиовещание в Норвегии (Осло).
 • 2007 — в Европе появляется стандарт цифрового радиовещания DAB+.
 • 2017 — окончательное отключение 13 декабря последних FM-передатчиков в Норвегии.

Изобретение радиосвязи дало начало таким научно-техническим направлениям, как радиоастрономия , радиометрология , радионавигация , радиолокация , радиоразведка , радиопротиводействие [37] , послужило стимулом в исследовании и развитии электричества, и стало основой электроники.

См. также

Примечания

Комментарии
 1. В ходе химических экспериментов Крукс сконструировал прибор для измерения теплового и светового излучения и дал ему название «радиометр» [2] .
Источники
 1. Радио // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 2. 1 2 3 Меркулов В. Когда радио «заговорило» // Радио, 2007. — № 10. — С. 6—9.
 3. Самохин В. П. Памяти Реджинальда Фессендена (с приложением «Александерсон Эрнест») // Наука и образование, научное издание МГУ им. Баумана, 8 августа 2012 года.
 4. Стр. 78 журнала «Радио» № 6 за 1990 год . archive.radio.ru. Дата обращения: 7 мая 2020.
 5. Зорина О. Я., Хажеева И. В. Организация системы государственного управления радио в СССР в 1920-е годы.
 6. 1 2 Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение. — Москва: ДМК ПРЕСС, 2005. — 190 с., 98 ил.
 7. Guglielmo Marconi//Encyclopaediz Britannica
 8. 1 2 Aleksandr Popov//Encyclopaediz Britannica
 9. Маркони начинает и выигрывает (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 июня 2017. Архивировано 25 августа 2017 года.
 10. Какое радио изобретал Маркони .
 11. 1 2 Журнал Русского физико-химического общества. Т. XXVII. Вып. 8. С. 259 — декабрь 1895.
 12. TSF : Livres anciens, rares, d'occasion sur Galaxidion Архивная копия от 29 ноября 2011 на Wayback Machine (фр.)
 13. Rendons à César ce qui appartient César (фр.)
 14. Jagadish Chandra Bose: The Real Inventor of Marconi's Wireless Receiver ; Varun Aggarwal, NSIT, Delhi, India
 15. Mukherji, Visvapriya, Jagadish Chandra Bose, second edition, 1994, pp. 3-10, Builders of Modern India series, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, ISBN 81-230-0047-2
 16. Махлон Лумис Виртуальный компьютерный музей История компьютеров в СССР и за рубежом . Дата обращения: 16 апреля 2013.
 17. История изобретения и исследований когерера
 18. Дэвид Эдвард Юз и открытие радиоволн Виртуальный компьютерный музей История компьютеров в СССР и за рубежом . Дата обращения: 16 апреля 2013.
 19. 1 2 Ко дню Радио
 20. 1 2 газета «КОММЕНТАРИИ». Знать и понимать
 21. 1 2 «Кто „изобрёл“ радио?» Архивная копия от 22 января 2008 на Wayback Machine . Лев Николаевич Никольский (лауреат Государственной премии, кандидат технических наук)
 22. Лачинов Д. А. Основы метеорологии и климатологии. — СПб, 1895. С. 460.
 23. Ржонсницкий Б. Н. Дмитрий Александрович Лачинов. — М.—Л.: Госэнергоиздат, 1955
 24. Какое радио изобретал Маркони Виртуальный компьютерный музей История компьютеров в СССР и за рубежом . Дата обращения: 16 апреля 2013.
 25. 1 2 Летопись радиотехники: 1895—1899 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 6 января 2008. Архивировано 21 июня 2015 года.
 26. Н. И. Чистяков. Начало радиотехники: факты и интерпретация
 27. Когда и кем было изобретено радио Виртуальный компьютерный музей История компьютеров в СССР и за рубежом . Дата обращения: 16 апреля 2013.
 28. 1 2 Adventures in CyberSound (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 января 2008. Архивировано 3 ноября 2007 года.
 29. madasafish
 30. Производство радиостанций и грозоотметчика системы А. С. Попова Виртуальный компьютерный музей История компьютеров в СССР и за рубежом . Дата обращения: 16 апреля 2013.
 31. Н. И. Чистяков. Ошибки в изложении истории надо исправить
 32. Изобретение радио. Кто был первым? | № 3, 2006 год | Журнал «Наука и жизнь»
 33. Срок регистрации домена закончился (недоступная ссылка с 23-05-2013 [3026 дней] — история , копия )
 34. Маркони (Marconi), Гульельмо. Лауреаты Нобелевской премии. Наука и техника
 35. Миркин В. В. К истории советской радиосвязи и радиовещания в 1945—1965 гг. // Вестник Томского государственного университета. История. 2013, № 1 (21). — С. 202.
 36. Виртуальный компьютерный музей . www.computer-museum.ru. Дата обращения: 18 октября 2017.
 37. Из истории изобретения и начального развития радиосвязи: Сб. док. и материалов / Сост. Л. И. Золотинкина, Ю. Е. Лавренко, В. М. Пестриков; под. ред. проф. В. Н. Ушакова. — СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2008. — 288 с. — ISBN 5-7629-0932-8

Литература

Ссылки