Jodetanski

Iz Wikipedije, besplatne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretraživanje
Jodetanski
Slika kemijske strukture Slika molekularnog modela
Slika molekularnog modela
Općenito
Sustavno
Ime
Jodetanski
Tradicionalna imena Etil jodid, etil jodid
Chem. formula C 2 H 5 I
Štakor. formula CH 3 CH 2 I
Fizička svojstva
država bezbojna tekućina
Molekulska masa 155,97 g / mol
Gustoća 1,940 g / cm³
Toplinska svojstva
Temperatura
topljenje -108,5 ° C
vrenje 72,2 ° C
izbijanja 72 ° C
Kemijska svojstva
Topljivost
• u vodi 0,403 g / 100 ml (20 ° C)
• u benzenu topljiv
• u dietil eteru topljiv
• u kloroformu topljiv
Optička svojstva
Indeks loma 1,5133 (20 ° C)
Struktura
Dipolni trenutak 1,91 (20 ° C)
Klasifikacija
Reg. CAS broj 75-03-6
PubChem
Reg. EINECS broj 200-833-1
OSMIJEŠA SE
InChI
RTECS KI4750000
ChEBI 42487
ChemSpider
Sigurnost
LD 50 330 mg / kg
NFPA 704
Огнеопасность 1: Следует нагреть перед воспламенением (например, соевое масло). Температура вспышки выше 93 °C (200 °F)Опасность для здоровья 2: Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям (например, диэтиловый эфир)Реакционноспособность 1: Обычно стабильное, но может стать неустойчивым при повышенных температуре и давлении (например, пероксид водорода, гидрокарбонат натрия)Специальный код: отсутствуетNFPA 704 četverobojni dijamant
1
2
1
Podaci se temelje na standardnim uvjetima (25 ° C, 100 kPa) osim ako nije drugačije naznačeno.

Jodoetan (etil jodid, etan jodid) je organski spoj kemijske formule C 2 H 5 I. Koristi se kao sredstvo za alkiliranje u organskoj sintezi.

Fizička i kemijska svojstva

Bezbojna tekućina. U dodiru sa zrakom, osobito ako je izložen svjetlosti, raspada se i postaje žućkast ili smeđi zbog prisutnosti joda. Talište: -110,9 ° C, vrelište: 72,2 ° C, ima gustoću 1,993 g / cm³ (20 ° C), indeks loma: 1,5133 (20 ° C). Otopimo se u alkoholu, eteru, kloroformu, benzenu, slabo topljiv u vodi (0,403 g / 100 ml)[1] .

 1. Jodoetan, poput ostalih haloalkana, može ući u Wurtz -ovu reakciju , gdje haloalkani reagiraju s metalnim natrijem prema reakciji:
          
 • Jodoetan se hidrolizira vodenom otopinom lužina:
 • Jodoetan može reagirati s alkoholnom otopinom lužina, reakcijom dehidrohalogenizacije, kroz ove reakcije dobivaju se alkeni (ugljikovodici s dvostrukom vezom između ugljikovih atoma):


Primanje

U laboratoriju se jodoetan dobiva reakcijom etilnog alkohola s jodom u prisutnosti crvenog fosfora .

Također, jodoetan se lako stvara izravnim djelovanjem vodikovog jodida na alkohol . To čak ne zahtijeva prisutnost sredstva za dehidraciju. Mješavinu alkohola i koncentrirane vodikove kiseline u omjeru od oko 1: 3 dovoljno je prokuhati u tikvici s refluksnim kondenzatorom, a zatim razrijediti vodom kako bi se na dnu oslobodio sloj jodoetana.

Primjena

Koristi se kao etilacijsko sredstvo u organskoj sintezi[1] .

Sigurnost

Ima slab narkotički učinak[1] . Također, može biti kancerogen kao i drugi monohalogenirani ugljikovodici (uzrokovati zloćudne tumore).

Bilješke (uredi)

Književnost

 • Golodnikov G. V., Mandelstam T. V. Radionica o organskoj sintezi / uredio K. A. Ogloblin - L .: ILU, 1976. - str. 188-189.
 • Rabinovich V.A., Khavin Z. Ya.Kratka kemijska literatura. - L .: Kemija, 1977.- S. 198.
 • Etil jodid: članak // Kemijski enciklopedijski rječnik / pogl. izd. Knunyants I.L. - M .: Sovjetska enciklopedija , 1983.- str. 720.- 792 str.